Perymetia komputerowa

Perymetia komputerowa pozwala ocenić funkcję siatkówki w każdym jej punkcie.

Pacjent zaznacza podświetlone punkty widziane na czaszy perymetru. Urządzenie posiada oprogramowanie, które pozwala wykonać diagnostykę w kierunku jaskry, schorzeń neurologicznych, chorób plamki, badanie kierowcy, itd. Badania można powtarzać wielokrotnie w czasie co umożliwia monitorowanie schorzenia szczególnie jaskry. Badanie to wymaga czynnej współpracy ze strony pacjenta. Badanie przeprowadza się osobno tj. najpierw jedno następnie drugie oko. Aparat bada odpowiedź pacjenta poprzez naciśnięcie przycisku.

Badanie trwa od 10-30 min. 

uslugi_perymetria_komputerowa001.jpg